Prikazujem 7 izdelke

ČRPALKE ZA NAMAKANJE IN ŠKROPLJENJE

Črpalke za namakanje in škropljenje pozeba je ena izmed ekstremnih klimatskih razmerveč

ki nam lahko v nekaj urah vzame celoletni pridelek sadja. Zato je zaščita proti pozebi na področjih, kjer se le-ta večkrat pojavlja zelo pomembna in se nam lahko investicija v sistem za škropljenja proti pozebi popolnoma povrne že v prvem letu.

Sistem škropljenja pa ima še eno prednost uporabe in sicer možnost namakanja v poletnih mesecih. S katerim imate velik vpliv tudi na obarvanost plodov, kot pomembni dejavnik kakovosti jabolk. Če fizikalno povzamemo sistem delovanja, je škropljenje način zaščite proti pozebi. Kjer se celoten sadovnjak pokrije z umetno ustvarjenim dežjem. Zaradi negativnih temperatur okolice se dodana voda ohlaja, zmrzuje in se nalaga po vseh delih rastline.

Orošene dele dreves (deblo, veje, cvetove) pokrije ledena prevleka, ki ostane prisotna toliko časa, dokler se temperatura zraka ponovno ne zviša nad 0oC. Ob ohlajanju dodane vode in nato ob nastajanju ledu se sprošča toplota, ki se prenaša deloma na cvetove, deloma pa v zrak v svoji okolici in v tla, ter s tem zaščiti cvetove pred pozebo. Zelo pomembno je da vodo dodajamo ves čas, ko je temperature nevarno pod 0oC. V praksi se je izkazalo, da moramo za kvalitetno zaščito proti pozebi dodajati vsaj 4mm padavin vsako uro, kar znaša vsaj 40m3/h na hektar sadovnjaka.

S takšno kapaciteto lahko sadovnjak ščitimo do – 8 oC. V primeru pojava sočasnega vetra pa je potreba po kapaciteti škropljenja še večja. Namakanje z razpršilci je najenostavnejša metoda namakanja. Na voljo imamo statične razpršilce. Ti ves čas pršijo vodo v naprej nastavljenem kotu ali pa dinamične razpršilce. Ti se premikajo od ene skrajne točke do druge. Ta sistem namakanja  večinoma priporočamo za namakanje kmetijskih rastlin, kjer dodatna omogočenost rastline ne poveča tveganja za nastanek glivičnih bolezni.

Preloader